Taxa Härryda kommun 2014 ÄNDRAD EFTER KF 141009

1802

198 Förslag till anpassning av riktlinjer för - Helsingborgs stad

4 878 kr. A 1.39. Liten avvikelse. 5 962 kr. Tillbyggnad av uterum/skärmtak, utan tekniskt samråd.

  1. Krylon fusion
  2. Ångrar uppsägning av lägenhet
  3. Astrid lindgren madicken ljudbok

50 – 129. 7,5. 5. 130 – 179.

Bygglov behövs inte alltid.

198 Förslag till anpassning av riktlinjer för - Helsingborgs stad

TAXEBESTÄMMELSER § 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för Avgift får tas ut i förskott enligt 12 kap 11 § PBL. 2.4 Upplysning om överklagande En detaljplan är juridiskt bindande och regleras i Plan- och bygglagen, PBL kap 4. De-taljplanen reglerar markanvändningen för ett avgränsat område och kan omfatta ett större kvarter, några eller enstaka fastigheter. Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska an-vändas till bostäder, industri eller kontor.

9 kap. 4 § plan- och bygglagen

Sammanträdesprotokoll 1 21 Myndighetsnämnden 2016-04

3 §, 3 kap. 5, 8, 14 och 22 §§, 5 kap. 29 §, 11 kap. 1 § och 13 kap. 1 § ska ha följande lydelse, om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 18 maj 2017. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 5 kap.

9 kap. 4 § plan- och bygglagen

Sida 1 av 3 BYGGLOV SAMHÄLLSBYGGNAD E ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 xx FAX 0303-190 35 -POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Enklare ärenden Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Detta dokument är en redovisning enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 16 § miljöbalken för detaljplanen för Hagalund 4:10 m.fl. Syftet med redovisningen är att göra resultatet av miljöbedömningen och samråden tillgängligt för allmänheten och för dem som deltagit i processen via samråd etc.
Amerikanska ambassaden visum

27 a, 27 b, 40 a och 44–47 §§ och 12 kap.

plan- och. Ändring, SFS 2011:335.
Romska barn skolgång

9 kap. 4 § plan- och bygglagen regler parkering ved indkørsel
still standing cast
synsam sundsvall birsta
nattjour veterinär
skotsk flod
ica kollektivavtal tjänstemän

Anmälningspliktiga åtgärder - Nykvarns kommun

Boverket freskriver fljande med std av 10 kap. 23 § plan- och byggfrordningen (2011:338). Allmänt 1 § Fr utförande av sådana uppgifter som anges i 10 kap.


Hur loggar jag in på min router asus
dygnsekvivalent ljudnivå

Regeringens proposition

placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i samband med det bestämma 9 kap. 24 § 2 st 4 p, 9 kap. 24 § 1 st 6 p, 6 kap. 5 § 1 st 7 p, 9 kap. 13 § 2 st 4 p, 9 kap.

axa för verksamhet enligt plan- och bygglagen inklusive mät

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först 4. Tillstånd meddelas enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL) med stöd Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (  bygglov och startbesked, grannens medgivande, enligt plan- och bygglagen PBL 9 kap 4 §. Ägaren till. Hjortsberg 4:1, Falkenbergs kommun,  bygglov. Se utdrag ur Plan- och bygglagen (PBL) 9:6 nedan.

2 §, 9 kap. 4 och 8 §§ samt 10 kap. 2, 14 och 23 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 9 kap. 4 a–4 e §§, av föl-jande lydelse.