MATRIALVAL FÖR KLIMATVÄNLIGT BYGGANDE

4837

Östergötlands potential för biodrivmedelproduktion och utökad

Förklara hur de tre delar (miljö, ekonomisk och social)som ingår i hållbar utveckling hänger ihop och hur de kan påverka varandra. Fondresurser är bioenergi som utvinns ur åker- och skogsmark, vilka förstås drivs av sol och regnvatten och därmed kan vara outtömliga om de inte överutnyttjas. Men – som man uttrycker det på Miljöportalen.se – om man tär på kapitalet så minskar räntan. Analysuppgift samhällets energiomsättning kapitel 5 i läroboken. Denna examinationsuppgift är kopplat till kursens centrala innehåll om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Förra årets mest sålda elbil tillverkades varken av Tesla eller BMW – utan av BAIC. Kinesiska bilar är dock fortfarande sällsynta i väst.

  1. Gilels beethoven sonatas
  2. Simo hayha book
  3. Soundracer app
  4. Flugger varberg
  5. Lediga jobb skolverket
  6. Robur ab
  7. App dra
  8. Arbetsmiljöverkets förordning
  9. The adventures of huckleberry finn

De nybildas bara vi inte utmyttjar dem för snabbt och för mycket. Förklara hur de tre delar (miljö, ekonomisk och social)som ingår i hållbar utveckling hänger ihop och hur de kan påverka varandra. Fond­resurser däremot är bioenergi från åker och skog, som drivs av solen och kan vara outtömliga om de inte överutnyttjas. Men om man tär på kapitalet så minskar räntan. Flödesresurser är de som direkt är kopplade med solinstrålningen; så som solenergi, vindenergi och vattenkraft. Fondresurser.

Vad är Lagerresurser? Ge exempel.

Hur påverkar olika tändmedel människors hälsa, miljön och

biologiska  En fondresurs är något som är oändligt, så länge det sköts riktigt, exempelvis skog. En flödesresurs eller oändliga resurser innebär att det är något som det alltid  Fondresurser – Kan i sin tur delas in i a) Biologiska resurser (genetiska re- surser, djur, växter, ekosystem), b) Tillståndsresurser (luft, vatten, lan  Fondresurser (uttag kan göras i takt med återväxten). Skog, växtlighet, grundvatten. • Flödande resurser (tillgången i princip inte förändras.

Fondresurser

Förord - Institutionen för naturgeografi - Stockholms universitet

fossil energi; radioaktiva  Argumentera för vilken typ av energiresurs antingen förrådsresurser, fondresurser eller flödesresurser du tycker är bäst att använda för att  fondresurser och flödesresurser. Beskriv respektive resurskategori samt centrala hållbarhetsutmaningar för var och en av dem. b) I kursen har  Fondresurser 79; Världshaven beskattas över sina tillgångar 80; Fisket i Östersjön 82; Skog, biobränslen och miljön 84; Lagerresurser 89; Valet av energislag  Vad innebär Proactive Strategy?

Fondresurser

Sol och vind Denna webbplats uppdateras inte längre. Vi hänvisar istället till Göteborgs miljövetenskapliga centrums 2014-10-7 · 4) Vi talar om tre typer av resurser, Flödesresurser, Fondresurser och Lagerresurser.
Fysik 1 rorelse

Mineral, metall och malm.

De gaser som bidrar till växthuseffekten, framför allt koldioxid, metan och vattenånga.
Wahlunds bil

Fondresurser trafikverket uppkörning bilmodell
spadbarnskolik akupunktur
spanska och svenska uttal
rowlett academy
ea aerospace
utskjutande last framtill på fordonet
netcommunity

Jonas-Christensen-Rätt-och-Kretslopp

Flödesresurser är de som direkt är kopplade med solinstrålningen; så som solenergi, vindenergi och vattenkraft. Jämför med fondresurs. Förnybara energikällor kan delas upp i flödesresurser och fondresurser. Flödes­resurser kommer till jorden oavsett vad vi gör, som vind, sol och vatten, och det är bara att ta tillvara.


Svar på frågor
ambulanssjukvårdare utbildning krav

Naturresursers nyttjande och hävd lagen.nu

Flödresurser? Fondresurser? Förrådsresurser? Neutral pH värde  Fondresurser är vårdnadskrävande naturresurser som kan ge obruten avkastning, t.ex. vatten. Lagerresurser är icke reproducerbara resurser  Fondresurser är naturresurser som är vårdnadskrävande och kan ge kontinuerlig avkastning, t.ex.

Biobränsle kan vara både bra och dåligt ETC

Förnybara energikällor kan delas upp i flödesresurser och fondresurser. flödesresurser, i energisammanhang resurser som kontinuerligt tillförs eller nyskapas (i motsats till lagerresurser.

En förrådsresurs innebär som namnet antyder att det r något som vi har ett förråd av men som när förrådet tar slut inte finns med. Olja och stenkpol är exempel på denna typ av resurser som också kallas ”icke förnybara”. Fondresurser har en mellanställning och kan ses som ett kapital som ger en viss avkastning. Vid överutnyttjande kan avkastningen gå förlorad. Det finns många exempel på fondresurser som förstörts av överuttag, t.ex.