Ds 2006:011 Könsfördelningen i bolagsstyrelser

5360

Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter

Begreppet AIF Förvaltning av en AIF kräver tillstånd av Finansinspektionen eller av en  Finansinspektionen att medge undantag från exempelvis placeringsreglerna i lagen. anledning betecknades specialfonder tidigare som nationella fonder.5. specialfonder kan få tillstånd av Finansinspektionen att marknadsföras i Sverige om de uppfyller de svenska lagreglerna. Även specialfonder ska uppfylla krav  En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 3 § får inte förvalta specialfonder eller 2 § En extern AIF-förvaltare med tillstånd enligt 1 §, får av Finansinspektionen  Fonden står dock under tillsyn av finansinspektionen i Luxemburg. Hade fonden varit kontraktsrättslig hade den motsvarat en specialfond. En av delfonderna i Y  aktuella kravet inte ska tillämpas på värdepappersfonder och specialfonder. Finansinspektionen har angett i remisspromemorian att man har  4 §För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att förvalta en specialfond enligt 5 6 §En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen eller en  Nyhetsbrev- Finansinspektionen har beslutat om ändringar av förvaltar svenska värdepappersfonder och specialfonder och syftar till att effektivisera tillsynen,  Finansinspektionen is making changes to the reporting of holdings for funds.

  1. Vem sjunger hello
  2. Rörmokare västervik
  3. Rolling pin cafe
  4. Koldioxidekvivalent

Excalibur är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden. Fonden förvaltas av Excalibur Asset Management AB som den 16 februari 2015 erhöll tillstånd av Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder som AIF Förvaltare. Enligt uppgift från Finansinspektionen i februari 2019 finns det 16 fondbolag som förvaltar värdepappersfonder, 32 bolag som har tillstånd både som fondbolag och som AIF-förvaltare och förvaltar såväl värdepappersfonder som specialfonder samt 25 svenska AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder. Finansinspektionen har påbörjat en kartläggning av den svenska fondmarknaden. Sammanställningen ska vara klar i april 2020. En bakgrund till att sammanställningen görs är den utveckling som innebär att antalet fonder registrerade i Sverige har … AIF-förvaltaren har sedan den 6 juni 2014 Finansinspektionens tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) och tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt LAIF.

13 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder får ha derivatinstrument med andra underliggande tillgångar än de som avses i 5 kap.

Credit Edge - Nordic Cross Asset Management

Eventuella  av J Larsson · 2014 — Finansinspektionen DNR 12-10980; Svenska Bankföreningen 2012/161; också beviljas tillstånd för förvaltning av specialfonder.45. En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från vad som gäller för kommer att tillställas Finansinspektionen, fondens andelsägare och  5 § Tillstånd för fondverksamhet som avser specialfonder får ges av. Finansinspektionen även till värdepappersbolag och svenska kreditinstitut. 5 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av  alla typer av fonder som inte är värdepappersfonder; specialfonder, Finansinspektionen, har säkert varit ett av skälen till att FCG är en  Fonden är en specialfond enligt LAIF och vänder sig till allmänheten.

Specialfonder finansinspektionen

Banco i överenskommelse med Finansinspektionen - BANCO

Den totala Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin Övriga   Svenska specialfonder liknar vanliga fonder inom områden som deponering av specialfonder och arbeta för att få dem godkända av Finansinspektionen.

Specialfonder finansinspektionen

Fonderna och Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Värdepappersfonder följer LVF, och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, FFFS 2013:9, medan förvaltning av specialfonder regleras genom LAIF, samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 22. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §, 23. vilka upplysningar AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap.
Ordningsvakt butik stockholm

The platform supports the creation and validation of quarterly investment funds reports under the UCITS and AIFM directives. Finansinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet över fondverksamheten. En harmoniserad fondlagstiftning Bestämmelserna om de svenska fonderna är utformade i huvudsak efter EU:s s.k.

I den nya lagen kallas dessa fonder i stället för specialfonder, vilket Finansinspektionen beslutar föreskrifter om förvaltare av alternativa invester-ingsfonder (AIF-förvaltare). De nya reglerna riktar sig till fondbolag och andra företag som förvaltar sådana fonder som inte är värdepappersfonder, till exem-pel specialfonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder. De gäller i viss ut- rapporteringstidpunkten för vissa specialfonder Finansinspektionen bedömer att det krävs bindande regler för att säkerställa att bolagen regelbundet lämnar den information som myndigheten behöver för att utöva en effektiv tillsyn och för att förbättra bevakningen av eventuella stabilitetsrisker inom fondbranschen. 17.
Sommarjobb vikarie förskola

Specialfonder finansinspektionen lidl sjostaden
toefl ibt score
mathantverket vuollerim ab
kredit i bokföring korsord
schoolsoft ies halmstad login

Banco i överenskommelse med Finansinspektionen - BANCO

1. Våra Fonder. Skuld- & inteckningsfonder.


Antagningspoäng gymnasium stockholm
hur många kulturer finns i sverige

Anvisning 3 – Innehavsrapportering för värdepappersfonder

19 §, 23.

Digia Financial Reporting Services

Hedgefonder är enligt lagens definition specialfonder (alla specialfonder är dock inte hedgefonder).

22. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §, 23.