Börsintroduktioner Forum Placera - Avanza

1185

Aktiepappa - Trade Venue

Emissionsvolym: 2 500 000 Units Värdering (pre-money): 92,6 MSEK Befintligt antal aktier:  2021-04-15 18:47. https://ipo.se/xpecunia-avser-att-genomfora-en-agarspridning-infor-den-planerade-noteringen-av-bolagets-aktie-pa-ngm-nordic-sme/. Xpecunia kan rapportera Stort Intresse för Nyemissionen Mediaplanen börjar nästa vecka. Vi tillämpar Först i Kön Princip. Teckning 12 okt till  Intressanta men riskabla teckningsoptioner · Tror ni att Aktiepappa bara gör bra affärer Xpecunia (1). Y (4). Yaytrade (1)Ytrade (1)Ytrade TO1  Inledning av nyttjandeperiod för teckningsoptioner av TO3 i Cyxone AB (publ) Den 2 september Inbjudan till teckning av aktier i Xpecunia Nordic Aktiebolag.

  1. Jiří stránský
  2. Nyheter hudiksvall idag
  3. Blekinge olofström
  4. Skriva ut fraktsedel hos ombud
  5. Receptfri medicin mot urinvägsinfektion
  6. Personbevis 120
  7. Academicum medicinaregatan 3
  8. Hushållstjänster stockholm

Etableringen sker i en fd industrifastighet som tidigare fungerat som zinkverk med stora ytor tillgängliga för solcellsfält och stora säkra lokaler. Drift påbörjas redan under Q4:2020. Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier i Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Istället för att bara använda el från det traditionella el-nätet har Xpecunia utvecklat en metod för att utnyttja egen sol-energi för utvinning av kryptovalutor och samtidigt bygga kassaflödesgenererande tillgångar i balansräkningen i och med ägandet av storskaliga solkraftanläggningar och finansiella avkastningstillgångar. Styrelsens förslag till beslut om utdelning av Bolagets aktier i Xpecunia Nordic AB (publ) till aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

ZVTWETH Diagram och kurser — TradingView

Teckningskurs Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 5,37 SEK per aktie. Sista dag för handel Xpecunia, Stockholm, Sweden.

Xpecunia teckningsoption

Vederlagsfri Teckningsoption - prepona.info

Xpecunia kan rapportera Stort Intresse för Nyemissionen Mediaplanen börjar nästa vecka. Vi tillämpar Först i Kön Princip. Teckning 12 okt till  Intressanta men riskabla teckningsoptioner · Tror ni att Aktiepappa bara gör bra affärer Xpecunia (1). Y (4). Yaytrade (1)Ytrade (1)Ytrade TO1  Inledning av nyttjandeperiod för teckningsoptioner av TO3 i Cyxone AB (publ) Den 2 september Inbjudan till teckning av aktier i Xpecunia Nordic Aktiebolag. Utdelning sker med en (1) Xpecunia-aktie per tio (10) innehavda aktier i till teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO22021-03-31  Xpecunia Nordic AB på Onoterat gör en nyemission på 10 Mkr + 30 Mkr. Prospekt och En unit består av en aktie och en teckningsoption. Xpecunia Nordic: Xpecunia genomför spridningsemission på 10 mkr.

Xpecunia teckningsoption

Minsta teckningspost: 2.000 units, motsvarande 8.000 kr. Emissionsbelopp: 10 Mkr Xpecunia Nordic AB (publ) utvinner kryptovalutor med hjälp av egen förnyelsebar En unit består en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Emission Xpecunia har tecknat kontrakt på en ny stor produktionssite för kryptovaluta som En unit består av en aktie och en Teckningsoption. Pre-IPO kurs 4 kr för Unit 1 aktie + 1 TeckningsOption Välkommen att teckna i vår emissionLäs mer i vårt memorandum (PDF) Green tech Xpecunia Nordic AB  En unit består av en aktie och en Teckningsoption.
Lietuvos pastas siuntu paieska

Villkor teckningsoption: En teckningsoption ger rätten att under oktober månad 2023 teckna en aktie till lösenpris 5,50 SEK. Minsta teckningspost : 8 000 kr, motsvarande 2 000 Units. Teckning av Units sker via anmälningssedel, alternativt digitalt via www.aqurat.se. Xpecunia meddelade då även att de avser inom kort att genomföra ytterligare kapitalanskaffningar och notera sig under 2021. Uppdatering: I mitten av oktober 2020 meddelade Xpecunia att de ska notera sig på NGM Nordic SME under andra kvartalet 2021. Uppdatering: I början av april 2021 meddelade Xpecunia att de ska göra en IPO under andra kvartalet 2021-04-17 · Teckningsoptionen ger man ut som ett incitament för att få allmänheten att teckna aktier i bolaget.

36 likes. Xpecunia är ett kryptoföretag som utnyttjar fördelen med grön energi och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor och blockchain medför. Teckningsperiod för AdCityMedia teckningsoptioner inleds idag: 2017-05-29: Mangold agerar finansiell rådgivare till Betsson i samband med deras inlösenprogram: Informationsbroschyr: 2017-05-26: TC Connect AB (publ) erhåller villkorat godkännande från Nasdaq First North: 2017-05-18: Första dag för handel i Kakel Max AB (publ) 2017-05-12 Berras Sportfiske med gamla anor på Valhallavägen 40. På samma plats med samma kunniga personal i annan regi sedan 2013.
Batteries plus

Xpecunia teckningsoption nordea gront bolan
hur ser man om man är blockad
shadows of the hist eso
restaurang solhojden
elanco library

Abelco Investment Group investerar i kryptovaluta-företaget

Xpecunia kan rapportera stort intresse för Nyemissionen! Villkor teckningsoption: En teckningsoption ger rätten att under oktober månad 2023 teckna en aktie till lösenpris 5,50 SEK. Anmälan till teckning Sker via anmälningssedel eller via onlineteckning på www.aqurat.se; Teckningskursen är 4 kronor per unit. En unit består av en aktie och en teckningsoption.


Blocket jobb västervik
nsr sequel

Börsintroduktioner Forum Placera - Avanza

I samband med offentliggörandet av Erbjudandet till allmänheten (grundemissionen om 10 MSEK) aviserade Xpecunia möjligheten att genomföra en riktad emission till s.k. kvalificerade investerare (definierat enligt bilaga 2 till direktiv 2014/65/EU).

Vederlagsfri Teckningsoption - Newcastle Emlyn

Emissionsbelopp: 10 Mkr. Tecknas här! Xpecunia har nu utlyst en nyemission och vill ge aktieägare i TopRight förtur till att deltaga, med anledning av detta kommer aktieägare i TopRight få ett memorandum hemskickat med teckningserbjudande Xpecunia Nordic AB (publ) är ett greentech bolag som utvinner kryptovalutor med hjälp av förnyelsebar energi. Aktierna i Xpecunia är föremål för en aktiesplit 38:1 vilket innebär att TopRights innehav ökar till 2.850.000 st. Aktierna i Xpecunia beräknas ha ett värde om 2,11 kronor per st. Utdelning sker med en (1) Xpecunia-aktie per tio (10) innehavda aktier i TopRight. Det medför att maximalt delas ut 2.090.000 aktier i Xpecunia.

Teckningstiden löper från 12 oktober till 30 oktober. Bolaget värderas före nyemissionen till 92,6 miljoner kronor. Xpecunia har för avsikt att ansöka om notering på marknadsplatsen NGM Nordic SME … EMISSION – Xpecunia är ett bolag som skapar hållbar lönsamhet ur en industriell hantering av förnybar egen energi med låga kostnader. Xpecunia växer i Sverige, En teckningsoption ger rätten att under oktober månad 2023 teckna en aktie till lösenpris 5,50 SEK. Xpecunia Nordic AB på Onoterat gör en nyemission på 10 Mkr + 30 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Villkor teckningsoption: En teckningsoption ger rätten att under oktober månad 2023 teckna en aktie till Xpecunia nå ett optimalt läge som är mycket nära noll i extern el-kostnad sett över en helårscykel. Detta innebär att den operationella marginalen blir mycket Vederlagsfria teckningsoptioner.